Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

Podatki o dogodku:

Kraj:
Webinar (OOZ Nova Gorica)

Datum in ura:
9.2.2021, 9:00 - 12:00

Kategorija:
Izobraževanja, Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. Ob pripravi davčnega obračuna bodo morali tudi preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči.

Opis programa:

 
Program:
 
1. Davčni obračun za leto 2020
 
 
• Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
• Upoštevanje odbitka tujega davka
• Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
• Amortizacija
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
• Poslovanje s povezanimi osebami
• Davčne olajšave
• Posebnosti pri »normirancih«
• Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

 
2. Vračilo državne pomoči
 
 
• Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)
• Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
• Preplačila nekritih fiksnih stroškov
• Postopek vračila pomoči

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek - Svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Trajanje: Webinar bo trajal 3 šolske ure.

KOTIZACIJA (z DDV):
  • 0,00 € člani OOZ Nova Gorica (s poravnano članarino; ena prijava na člana)
  • 85,00 € ostali prijavljeni

PRIJAVA: pisna, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

ODJAVA: pisna, do ponedeljka, 8.2.2021 do 15. ure na karmen.volk@ozs.si. V primeru, da sodelovanja (pisno preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Nova Gorica kotizacijo zaračuna v celoti.

Vljudno vabljeni!