Redno usposabljanje voznikov, program 2021

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana

Datum in ura:
4.6.2021, 15:00 - 21:00

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Redno usposabljanje voznikov, po predpisanem programu za leto 2021 (II.).

Opis programa:

PROGRAM USPOSABLJANJA

Transportna sredstva in racionalna vožnja (polovica časa)
- seznanitev z razvojem, vrstami in zgradbo cestnih motornih vozil
- vrste gibanj glede na pot, hitrost in pospešek
- pravilna ocena vzdolžnih in prečnih nagibanj ali premikov vozila
- seznanitev s pojmi energija, notranja energija, mehansko delo povezava med energijo, časom in
  močjo
- seznanitev z vrstami in delovanjem pogonskih strojev
- vrednotenje in razumevanje tehničnih podatkov motorjev in vozil
- seznanitev z deli in opremo motorjev z notranjim zgorevanjem
- predstavitev osnovnih goriv motorjev z notranjim zgorevanjem
- nove alternativne tehnologije pogona v gospodarskih vozilih (hibridi, plin, vodik...)
- sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov
- predstaviti mesta izgub energije pri motorjih z notranjim zgorevanjem
- razložiti potrebno moč za premagovanje vseh uporov, obremenitve osi in koles v mirovanju ter
  gibanju, na ravnini in strmini
- spoznavanje značilnosti kinematične verige
- vrste vozil za različne vrste prevozov (vrste prevozov blaga, vrste prevozov potnikov in izbira
   ustreznega vozila za takšne prevoze)
- pomen vzdrževanja vozila za ekonomično vožnjo
- motivacija voznika za varčno vožnjo
- predstavitev primerjalnih testov varčne in ne varčne vožnje
- predstavitev vpliva pogona in zaviranja na stabilnost vozila
- približati pojme kot so varno vodenje, zaviranje in ustavljanje, vzmetenje, prenos moči pri cestnih
  vozilih
- sile, ki vplivajo na vozilo med vožnjo, uporaba prestavnega razmerja menjalnika glede na tovor
  vozila in lastnosti ceste
- upori in njihov vpliv na vožnjo in porabo goriva
- razviti sposobnost optimizacije porabe goriva
- osnovni elementi varčne vožnje – osnovna pravila za ekonomičen slog vožnje
- vpliv voznika na porabo goriva
- tehnični pripomočki za podporo ekonomičnega stila vožnje in njihova uporaba
- aktualne spremembe predpisov s področja prevozov

Prevoz potnikov – tehnologija prevozov (polovica časa)
- poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov,
- zakonski in drugi normativi
- seznanitev z javnim prevozom potnikov in podsistemi prevoza, ter potnikom kot subjektom prevoza
  in prtljago kot predmetom prevoza
- spozna pojem in pomen voznega reda ter uporabo v praksi
- vrste, vloga in obliko avtobusnih postaj, lokacijo postajališč in taksi postajališč
- tarife v javnem potniškem prometu in uporaba cenika v praksi in prodaja vozovnic (enotni tarifni
   sistem, relacijski tarifni sistem, conski tarifni sistem, kombinirani tarifni sistem)
- sodobni plačilni (ticketing) sistemi v javnem potniškem prometu
- tehnologije za prodajo in validacijo vozovnic
- standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa
-standardi kakovosti v sistemu javnega potniškega prometa (kakovost vozil, kakovost prevoznih storitev)
- način vožnje in zagotavljanje varnosti ter udobja potnikov
- pravice potnikov in prevoz invalidov ter mobilno oviranih oseb
- pogoji prevoza, dokumentacija v vozilu in način opravljanja prevozov

POMEMBNO:
Udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil je dovoljena le tistim, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 7 dni (IZJEME zapisane na tej povezavi).
Kandidati in učitelj nosijo maske FFP2.
Upošteva se razdalja vsaj 2 metra v vse smeri.

Več informacij o odlokih vlade, podaljašnju kode ipd. najdete na spletni strani Ministrstva RS za infrastrukturo v rubriki novice - aktualno.

Kotizacija za 7 urno usposabljanje znaša:
  • 45,00 € (DDV je vključen),
Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: SI 56 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Ob premajhnem številu prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi.

VLJUDNO VABLJENI!

Informacije in dodatna pojasnila:

Jana Božič

tel. št.: +386 (1) 58 30  520

e-naslov: jana.bozic@ozs.si