Novosti poslovanja pri napotitvah delavcev v Avstrijo in ostale novosti po 1.1.2018

Podatki o dogodku:

Kraj:
OZS, Celovška 69, Ljubljana, učilnica

Datum in ura:
22.3.2018, 9:30 - 12:45

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

S 1.1.2018 je stopil v veljavo nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev, prav tako pa so nastopile nekatere novosti pri poslovanju z Avstrijo. Radi bi vas seznanili z novostmi katere je potrebno upoštevati pri napotitvah delavcev. Te spremembe se nanašajo tudi na regulirane dejavnosti kot spremembo urnih postavk, ki so zelo pomembne pri obračunavanju plač napotenih delavcev. Za koga pravzaprav velja zakon o čezmejnem opravljanju storitev? Kdo ga uporablja in katere pogoje morajo upoštevati delodajalci in samostojni podjetnik? Kako po novem pridobiti obrazec A1? Roki za izstavitev obrazca? Ta in še mnogo druga vprašanja se zastavljajo mnogim delodajalcem in samostojnim podjetnikom, ki opravljajo čezmejne storitve v tujini. V OZS smo se zavzemali za ugodnejšo davčno obravnavo napotenih delavcev, zato bomo na seminarju to problematiko še bolj podrobno obravnavali. Kot pogajalci z ministrstvom za finance in ministrstvom za delo smo nekatere naše zahteve že dosegli, druge so še v fazi usklajevanja.

Opis programa:

Program strokovnega seminarja:

A:

 • Novosti poslovanja z Avstrijo po 1.1.2018
 • Veljavnost zakona
 • Pogoji čezmejnega izvajanja storitev delodajalcev in samozaposlenih oseb
 • Pogoji za izdajo obrazca A1 in pogoji napotitve znotraj EU/EGP in Švica in izven EU
 • Prenehanje veljavnosti in odprava obrazca A1
 • Delovna pravna zakonodaja pri napotitvi delavcev, sklepanje pogodb in aneksov po novi zakonodaji.
 • Službena pot ali napotitev – sodna praksa
 • Plača in osnova za plačilo prispevkov
 • Zakonske spremembe in dopolnitve po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2T
B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Cilji seminarja:
 • Predstavljene bodo možnosti opravljanja čezmejnih storitev v drugi državi, prijavi storitve in kdaj je ta potrebna za s.p. kdaj za d.o.o.? Katero dokumentacijo mora podjetnik ali podjetje priložiti k prijavnim obrazcem. Kaj je potrebno, če podjetje opravlja gradbeno dejavnost?
 • Več o napotitvi delavca na delo v tujino. Kje pridobiti vse potrebne informacije o napotitvi in pomembnejša opozorila kaj je potrebno upoštevati od začetka napotitve delavca tako v primeru slovenskega državljana kot državljana tretjih držav?
 • Več o plačevanju prispevkov v gradbene sklade.
 • Podrobnosti o razlikah med napotitvijo delavca na službeno pot v tujino ali na delo v tujino - slednje je zelo pomembno pri davčni obravnavi dohodkov delavcev, ki so na delu v tujini.
 • Najpogostejše napake pri čezmejnem opravljanju storitev. V tujini se vrši poostrena kontrola. Kazni so zelo visoke.
 • Kazni in globe, ki jih je prinesel avstrijski zakon o preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čezmejnega poslovanja z uveljavitvijo dne 1.1.2017.
 • Več o novem Zakonu o napotitvi delavcev v tujino. Spremembe obrazca A1, kako po novem od 1.1.2018? Napotitev delavcev tujega podjetja na delo v Slovenijo ali napotitev delavcev v tujino s strani podjetja, ustanovljenega v Sloveniji - po novem?!
Komu je namenjen seminar:
Seminar je namenjen majhnim, srednjim in velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom posameznikom ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

Trajanje:
4 učne ure + 15 minutni odmor

Predavateljica:
Zdenka Bedekovič, svetovalka OZS
Zdenka Bedekovič, zaposlena v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na mestu svetovalke – specialistke s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini, ki dnevno svetuje večjemu številu strank. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in redna predavateljica. Zdenka Bedekovič je bila predstavnica OZS v delovni skupini za nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev.

KOTIZACIJA:  Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Odjava: Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!