Redno usposabljanje voznikov, program 2020

Podatki o dogodku:

Kraj:
OOZ Ljubljana Bežigrad, Nade Ovčakove ulica 13, Ljubljana

Datum in ura:
4.4.2020, 8:00 - 14:00

Kategorija:
Izobraževanja, Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

Redno usposabljanje voznikov motornih vozil za podaljšanje kode EU95 je obvezno in ga morajo opravljati vsi vozniki, ki želijo podaljšati kodo za naslednjih 5 let. Redno letno usposabljanje traja 7 šolskih ur po predpisanem programu.

Opis programa:

Program usposabljanja:
Varna vožnja in varnostni sistemi:
 • poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da se lahko            
nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju,
 • ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v
  prometu,
 • vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti,
 • udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice,
 • zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje
zapletov po nesreči),
 • klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč,
 • ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje
  varnosti potnikov,
 • ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč,
 • poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu,
 • dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje,
 • ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo,
 • preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa,
 • varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu,
 • pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanja.
Pravila cestnega prometa:
 • pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na:
 1. pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...),
 2.  uporabi mobilnega telefona in drugih naprav,
 3.  princip zadrge,
 4.  šibkejši udeleženci v prometu,
 5.  prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti),
 6.  pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov...,
 • mase in dimenzije vozil,
 • zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju).