NOVOSTI ZA SOBODAJALCE TER DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIK POSLOVNIH ODLOČITEV V POVEZAVI Z NEPREMIČNINAMI

Podatki o dogodku:

Kraj:
Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana

Datum in ura:
9.4.2019, 9:00 - 13:30

Kategorija:
Izobraževanja, Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

Cilj seminarja je opozoriti sobodajalce fizične osebe in podjetnike, ki se ukvarjajo z oddajanjem zasebnih sob gostom, na vse postopke, ki jih morajo opraviti, da bodo svojo dejavnost izvajali v skladu z zakonodajo, jih opozoriti na različne možnosti pri nakupu ali prodaji nepremičnin in drugih osnovnih sredstev oziroma dajati nepremičnine v najem ter poudariti na davčne posledice posameznih poslovnih odločitev.

Opis programa:

 
NOVOSTI ZA SOBODAJALCE IN
DAVČNI VIDIK NEPREMIČNIN, KI SE ODDAJAJO/ KUPUJEJO/ PRODAJAJO
 
Torek, 9.4.2019 ob 9 uri, GZS – CPU, Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
 
 
 
1. Oblike opravljanja dejavnosti in potrebni vpisi v registre – mag. Vesna Maver
 
Predstavili bomo možne oblike opravljanja dejavnosti sobodajalcev, ustrezno registracijo v PRS, vpis v davčni register in identifikacija za DDV, izdajo in davčno  potrjevanje računov. Predastavili bomo tudi kategorizacijo po novem pravilniku, ki je obvezna s 1.4.2019. Spregovorili bomo še o uvedbi promocijske takse, o tehničnem in finančnem načinu zaračunavanja in evidentiranja promocijske in turistične takse.
 
 
2. pametna aplikacija za prijavo in odjavo gostov
 
Z nami bodo tudi predstavniki podjetja SNAPGUEST d.o.o., ki  bodo predstavili »pametno« tehnično aplikacijo za prijavo in odjavo gostov ter evidentiranje in izračunavanje turistične in promocijske takse.
 
 
3. Davčni in računovodski vidik nepremičnin - doc. dr. Lidija Robnik
 • Pravilno evidentiranje nabavne cene nepremičnin (nakupna cena in vrste odvisnih stroškov);
 • Stopnje DDV ter njihov odbitek in davčna obveznost glede na 76.a člen in izjava o DDV;
 • Računovodski in davčni vidik izbire metode vrednotenja zemljišč in nepremičnih po metodi nabavne vrednosti ali metodi revaloriziranja;
 • Računovodski in davčni vidik izbire metode vrednotenja naložbenih nepremičnin po metodi nabavne vrednosti ali metodi poštene vrednosti;
 • Računovodski in davčni vidik obračuna amortizacije zgradb in naložbenih nepremičnin;
 • Nabava ali prodaja nepremičnin z DDV ali z davkom na prodajo nepremičnin (izjava, kdaj in zakaj);
 • Posebnosti pri tekočem vzdrževanju ali naknadnih vlaganjih v nepremičnine;
 • Primeri knjiženj nakupa in prodaje (zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin);
 • Davčni vidik prodaje nepremičnin iz naslova kapitalskih dobičkov (fizične in pravne osebe);
 • Nepremičnine dane v najem (fizične, pravne osebe), obdavčitev najemnine v teh primerih in pravilno zaračunavanje obratovalnih stroškov;
 • Strokovna diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev;
Dodatne informacije
Mag. Barbara Jančar Rozman, barbara.jancar@ozs.si, 01/8319 810 ali
Petra Ambrožič, petra.ambrozic@ozs.si,   04 53 20 280.
 
Na podlagi vaše prijave vam bomo posredovali podatke za izvedbo plačila. V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.