Kako sam sklenem pogodbo o dobavi blaga ali storitev? Sklepanje pogodb o dobavi blaga ali storitev za slovenska izvozna in uvozna podjetja

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, Učilnica OZS

Datum in ura:
25.4.2019, 9:00 - 12:15

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Praktični nasveti kako se pravno zaščititi pri sklepanju pogodb o dobavi blaga ali storitev z domačim ali tujim poslovnim partnerjem (konkretni primeri pogodbenih določil)

Opis programa:

Svetovalni in izobraževalni center OZS

Kaj naredi pogodbo zares dobro?
Izzivi poslovanja s tujimi partnerji? Kako se zaščitim, ko sem šibkejša stranka?
Čigavi splošni pogoji veljajo?
Kakšne so pasti poslovanja preko naročilnice?

 
Udeleženci ste vabljeni, da še pred izvedbo seminarja posredujete svoja vprašanja in dileme, da vam predavateljica lahko na seminarju nanje odgovori.

Seminar je namenjen vsem, ki so/ste vključeni v proces pogajanj za sklenitev in samega sklepanja pogodb o dobavi blaga ali storitev (direktorji, pravni in finančni svetovalci, komercialisti, pravniki, računovodje, zaposleni v izvoznih in uvoznih podjetjih).

PROGRAM
  • Pogodba o dobavi blaga ali storitev, razložena na razumljiv način (ne tipično pravniški)
  • Kako se pogajati, ko si ne moremo privoščiti, da bi posel izgubili?
  • Kako se zaščititi pri poslovanju preko naročilnice?
  • Pomen splošnih pogojev poslovanja in kako jih lahko napišete sami?
  • Seznam priporočljivih klavzul (določil) v gospodarskih pogodbah s komentarjem in praktičnimi nasveti glede vsebine teh klavzul (določil).

Predavateljica:
Alja Fakin, pravnica
Odvetnica Alja Fakin ima 15-letne praktične izkušnje pri pogajanjih in sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb. Razume, da mora biti pogodba pravno varna in dobičkonosna. Zaveda se, da včasih v vsakdanjem poslovanju podjetja niso v položaju, da bi lahko sklenila pogodbo v klasičnem pomenu, zato zna svetovati, kako se pravno zaščititi tudi v takšnih situacijah.
seminarja:
Trajanje:
4 pedagoške ure + 15 minutni odmor (po dogovoru)

Gradivo:
V obliki PPT prezentacije

Prijava:

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!