Kako se bomo upokojevali v letu 2019?

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, učilnica

Datum in ura:
13.12.2018, 9:00 - 11:15

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Seminar je namenjen delodajalcem in delavcem, kadrovsko računovodskim svetovalcem in drugim zainteresiranim, ki se pri svojem delu srečujejo s pokojninskimi vprašanji ali si zgolj želijo vedeti približen datum upokojitve in okvirno višino pokojnine.

Opis programa:

Svetovalni in izobraževalni center OZS

Splošni pogoji za upokojitev so načeloma enaki za vse kategorije zavarovancev, zato je predmetni seminar zanimiv in uporaben tako za podjetnike s.p.-je, ki so zavarovani iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti kot tudi za njihove kadrovsko računovodske delavce, da bodo znali pravilno specifiko postopkov upokojevanja zaposlenih delavcev, brez dvoma pa je seminar zelo uporaben tudi za druge zainteresirane občane.

Kadrovski delavci morajo upokojitvene pogoje zelo dobro poznati tudi zaradi eventuelnih potreb odpuščanja presežnih starejših delavcev, saj za zakonitost odpovedi tovrstni skupini starejših delavcev obstajajo specifični pogoji. Nepravilna izpeljava takšnih postopkov pomeni lahko težave pri uveljavljanju denarnega nadomestila brezposelnih, delodajalca pa lahko doleti visoka globa.  

Pokojninski zakon omogoča kar nekaj finančnih vzpodbud za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo takoj po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, ampak upokojitev odložijo za nekaj časa. Dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti tudi po upokojitvi je od leta 2016 dalje možen le preko instituta delne upokojitve. 

V letu 2017 sta bili sprejeti dve noveli pokojninskega zakona in sicer so na podlagi prve določeni upokojenci deležni pokojnine v višini 516 €, ne glede na višino njihove pokojninske osnove, na podlagi druge novele pa se obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do konca leta 2012 upošteva enako tudi od 1. januarja 2018 naprej, zato so morali nekateri oškodovanci za popravo krivice podati ustrezno vlogo. V začetku 2019 se obetajo nove zakonske spremembe.


PROGRAM strokovnega seminarja:

 • Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2018 in 2019;
 • Značilnosti delne upokojitve;
 • Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino;
 • Bonus in druge finančne vzpodbude za odlog upokojitve;
 • Kako naj delodajalec, ki se v celoti upokoji, postopa z delavci?
 • Kakšen je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi »delavcu pred upokojitvijo«?
 • Kako lahko starejši, bodisi podjetnik ali delavec, uveljavlja pravice na zavodu za zaposlovanje?
 • Kako lahko upokojenec zakonito dela (upokojenska pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, kratkotrajno delo) in stroškovni vidik takega dela?
 • Kdo je deležen pokojnine v višini 516 € na podlagi novele ZPIZ-2C
 • Praktična vrednost ponovne redefinicije statusa prostovoljnega zavarovanja do konca 2012
 • Predstavitev bistvenih značilnosti postopkov pred Ustavnim sodiščem RS glede dvojnega statusa oziroma „izvzema iz zavarovanja“;
 • Kaj lahko prinese nova novela zakona v letu 2019?
 • Odgovori na vprašanja ter diskusija

Komu je namenjen seminar:
Seminar je namenjen delodajalcem in delavcem, kadrovsko računovodskim svetovalcem in drugim zainteresiranim, ki se pri svojem delu srečujejo s pokojninskimi vprašanji ali si zgolj želijo vedeti približen datum upokojitve in okvirno višino pokojnine.


Predavatelj:
Uporabniško dodana slika
Predaval bo Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec-specialist v svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z 18 letnimi svetovalnimi izkušnjami s področja delovnega in socialnega prava, še posebej pokojninske problematike. Je avtor več kot sto strokovnih člankov in za seboj ima več deset uspešno izvedenih pokojninskih seminarjev. Bil je član strokovne delovne skupine OZS ob zadnji reformi pokojninskega sistema v letu 2010 in letu 2012, trenutno pa je tudi predsednik Sveta ZPIZ. 

Trajanje seminarja: 3 učne ure

Gradivo: da

PREDHODNA PRIJAVA NA DOGODEK JE OBVEZNA!

Prijava:
Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije.
V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


DODATNE INFORMACIJE:
(01) 58 30 553, Jana Golić, Svetovalni in izobraževalni center OZS: jana.golic@ozs.si

Vljudno vabljeni!