Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, Učilnica OZS

Datum in ura:
31.1.2019, 9:00 - 12:15

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2019.

Opis programa:

SC OZS
 
Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oziroma letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

 
 Vsebina:
 
I. ZGD-1 in SRS 
 • Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 • Poročanje AJPES
 • Objava letnih poročil
 • Spremembe SRS
II. Davčni obračun 
 • Davčna osnova
 • Davčno priznani/nepriznani prihodki
 • Davčno priznani/nepriznani odhodki
 • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
 • Poslovanje s povezanimi osebami
 • Davčne olajšave
 • Posebnosti pri normirancih
III. Davčne spremembe
 
 
Seminar je namenjen:
 • direktorjem podjetij,
 • samostojnim podjetnikom,
 • vodjem računovodskih služb,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • računovodjem,
 • knjigovodjem in
 • vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.  

Trajanje seminarja:
4 učne ure
 
Izobraževanje bo vodila:

Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov. 
Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka in predavateljica

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):
 • Obvezna je spletna prijava na dogodek
 • Kotizacija vključuje udeležbo, stroške organizacije in gradivo.
 • Od 8:45 do 9:00 registracija, odmor po dogovoru
 • Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 • Potrdilo o plačilu pošljite na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373 oziroma ga priložite ob registraciji.
 • Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
 • Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 3 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije (priprava gradiva in drugi administrativni stroški). Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 • Seminar bo organiziran za minimalno 5 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav do 3 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
 • Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.
 
Vljudno vabljeni!