Seminar »Nove zahteve glede poročanja o embalaži in obveznosti zavezancev pri ravnanju z odpadki«,

Podatki o dogodku:

Kraj:
Velika predavalnica Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, Celovška 69, Ljubljana

Datum in ura:
15.2.2019, 10:00 - 15:00

Kategorija:
Dogodki sekcij in odborov

Cena:Opis dogodka:

EMBALAŽA: Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc. Do 31. 3. 2019 morajo podjetja in samostojni podjetniki - embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene. Vabimo vas na seminar, kjer vam bomo odgovorili na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi; od tega ali morda tudi vi sodite med embalerje (naredim izdelek, ga zaščitim z embalažo in prodam v Sloveniji), kako je pri uvozu izdelkov iz drugih držav (za nadaljnjo prodajo ali za lastno porabo), kaj velja za proizvajalce ali uvoznike servisne embalaže, kaj za uporabo plastičnih vrečk na svojih prodajnih mestih. ODPADKI: V drugem delu seminarja bomo pogledali katere so obveznosti povzročiteljev odpadkov, kakšno dokumentacijo moramo imeti in kako pripraviti letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo leto 2018, ki ga je ravno tako potrebno oddati najkasneje do 31.3.2018. HIVETERMINAL: Vas mučijo dolgi plačilni roki? Rešitev je prodaja odprtih terjatev. Strokovnjaki podjetja Hiveterminal, ki je partner kartice Mozaik podjetnih, vam bodo predstavili, kako najlažje dostopate do svežega kapitala kar iz udobja vašega doma ali pisarne.

Opis programa:

Program seminarja:
 
10.00 – 12:00 – EMBALAŽA (2 uri),  mag. Katarina Železnik Logar,  IVD
 
12:00 – 12:45 –vprašanja in odgovori (3/4 ure)
 
12:45 – 13:15 – odmor
 
13:15 – 14:00 –ODPADKI (45 min) , mag. Katarina Železnik Logar,  IVD

14:00 – 14:30 –vprašanja in odgovori (1/2 ure)
 
14:30 – 14:45 – HIVETERMINAL, predstavitev partnerja kartice Mozaik podjetnih
 
Prijava:
 
Prijavite se lahko najkasneje do torka, 12.02.2019 

 Cena:

10 Eur + 22 % DDV - za člane OZS in njihove zaposlene

50 Eur + 22 % DDV – za nečlane OZS
 
Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 00 200006, koda namena: OTHR, s pripisom: »Seminar EMBODP 2019«, najkasneje do 12.02.2019.

Podrobnejša vsebina: 
 
10.00 – 12:00 EMBALAŽA:
 
­          Kaj je embalaža (primeri primarne, sekundarne, terciarne embalaže), kaj je servisna embalaža?
­          Kdo je embaler?
­          Kdo je proizvajalec oziroma pridobitelj embaliranega blaga?
­          Kdo je proizvajalec servisne embalaže?
­          Kdo je uvoznik oz. pridobitelj servisne embalaže?
­          Obveznosti  embalerjev in uvoznikov izdelkov vezane na embalažo
­          Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov servisne embalaže
­          Obveznosti pri uporabi plastičnih vrečk na prodajnih mestih
­          Obveznost registracije na Agenciji RS za okolje
­          Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)
­          Praktični primeri iz posameznih dejavnosti
­          Priprava poročila o embalaži
­          Vprašanja udeležencev
­           
13:15 – 14:00 ODPADKI

-           Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po posameznih vrstah odpadkov:
­          vodenje evidenc, primeri evidenčnih tabel
­          izdelava in priprava potrebne dokumentacije
­          odpadki: ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, označevanje, ipd.
­          poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem 
­          ravnanje z nevarnimi odpadki
-          Kdo so zavezanci za poročanje in pripravo letnega poročila o ravnanju z odpadki za preteklo leto?   
Kje dobimo podatke, kaj vpisujemo, priprava poročila
 
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA:
Dodatna pojasnila lahko dobite pri Valentini Melkić, sekretarki sekcij, telefon 01 58 30 541,
e-naslov: valentina.melkic@ozs.si.

Vljudno vabljeni