NPK modni stilist/stilistka - oktober 2019

Podatki o dogodku:

Kraj:
Določeno naknadno

Datum in ura:
8.10.2019, 16:00 - 24.10.2019, 20:00

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati. Kandidatu pomeni možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu beležijo rezultati učenja skozi vse življenje. Pridobitev NPK modni stilist/modna stilistka vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino.

Opis programa:

POGOJI ZA PRIDOBITEV NPK

- Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja

- Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja

- Projektna naloga v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično - eksperimentalni del, zaključek, literaturo

KOMU PRIPOROČAMO USPOSABLJANJE IN PRIDOBITEV NPK

- Vodjem modnih šivalnic

- Zaposlenim v modni panogi

- Modnim svetovalcem

- Organizatorjem in izvajalcem modnih revij

- Manekenkam in manekenom

- Svetovalcem za osebni image

- Prodajalcem v trgovinah s tekstilom in modnimi dodatki

KAKO PRIDOBITI NPK

- prijavite se na usposabljanje, če za izbrani NPK nimate znanja ali je vaše znanje potrebno nagraditi, za lažje opravljanje preverjanje znanja

- prijavite se na preverjanje znanja

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:

Obvezne priloge:

- dokazilo o dokončani izobrazbi (spričevalo o končani osnovni šoli)

- evropass življenjepis

- kopija osebnega dokumenta

- dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah s področja modnega stiliranja (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, referenčna pisma, navedba primerov iz lastne prakse)

- projektna naloga v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, zaključek, literaturo

Neobvezne priloge:

- potrdila o udeležbi na usposabljanjih, ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti modni stilist/modna stilistka.

POTEK USPOSABLJANJA
- Trajanje usposabljanja: 36 ur
- Termin: 8.10., 10.10., 15.10., 17.10., 22.10., in 24.10.2019 od 16:00 do 20:00 ure
CENA USPOSABLJANJA
- 580,00 € (DDV ni vključen) - redna cena,
možnost plačila na dva obroka
PREVERJANJA ZNANJA
Za vse kandidate, ki bodo želeli po zaključku usposabljanja pridobiti tudi NPK, bomo organizirali termin preverjanja glede na želje kanidatov

Način preverjanja znanja:

 projektna naloga v obliki predstavitvene mape z zagovorom.

Ključna področja dela:

- načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo

- racionalno rabi energijo, material in čas

- varuje zdravje in okolje

- komunicira s sodelavci in strankami

- uporablja sodobno informacijsko tehnologijo

- razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

- sodeluje v strokovnem timu

- spremlja oblikovalske trende in tehnološke novosti

- oblikuje celostno oblačilno podobo

- svetuje naročnikom

- sodeluje pri nabavi ter naroča oblačila in modne dodatke

- opravlja delo po likovno-estetskem sistemu vrednotenja

Cena preverjanja in potrjevanja znanja

je določena na osnovi Metodologije ministrstva.

· Cena preverjanja znanja220,00 € (oproščeno DDV),

· Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 102,00 € (oproščeno DDV).

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Informacije in dodatna pojasnila:

Mojca Poje

tel.številka: 01 5830 520

e-naslov: mojca.poje@ozs.si

Vljudno vabljeni!