Izpit NPK Organizator/organizatorka poslovanja

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana

Datum in ura:
30.10.2019, 15:00 - 6.11.2019, 19:00

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

IZPIT NPK Organizator/Organizatorka poslovanja

Opis programa:

NPK Organizator/organizatorka poslovanja

Ste inovativni, imate znanje, izkušnje in se ne prestrašite novih delovnih izzivov?
Pridobljena neformalna priložnostna znanja si želite narediti bolj  vidne, zato se prijavite v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev NPK Organizator/organizatorka poslovanja.

Pogoji za pridobitev NPK:
  • najmanj srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovanja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom.
Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
 
Obvezne priloge:
-     prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
-      evropass življenjepis
-      dokazilo o končani srednji poklicni izobrazbi katerekoli smeri in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovanja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom
- kopija osebnega dokumenta
-    dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah ( pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse)
 
Neobvezne priloge:
- potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Organizator/organizatorka poslovanja, ki jih je kandidat pridobil v državah EU,
- objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
- delovne izkušnje razvidne iz delovne knjižice

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
Preverjanje se izvaja praktično in zagovor. 
 
Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva.
• Cena  preverjanja znanja: 220,00 € (oproščeno DDV),
• Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 102,00 € (oproščeno DDV).

Pregled portfolij:
30.10.2019
Preverjanje znanja:
6.11.2019

Prijavite se do 20.10.2019.

Znesek kotizacije
kotizacijo za udeležbo na IZPITU predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, sklicna številka 00 200102, koda namena SUBS

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana
 

 Informacije in dodatna pojesnila 

Mojca Poje,
strokovna sodelavka,

telefon 01/ 583 05 20,
e-mail:mojca.poje@ozs.si