Redno usposabljanje voznikov, program 2019

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana

Datum in ura:
7.9.2019, 7:00 - 13:00

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Redno usposabljanje voznikov, po predpisanem programu za leto 2019

Opis programa:

Prevoz tovora – tehnologija prevozov (polovica časa)
       -  pojem tovor in delitve tovorov po:
o    fizikalnih lastnostih
o    pogojih transporta in skladiščenja
o    po njihovi količini
o    po strukturi - klasifikacije tovorov
o    vrst tovorov po primernosti za prevoz
         -    transportne sposobnosti tovora in način nalaganja, pritrditve in prevoza
         -    poznavanje pojmov embalaža, embaliranje in pakiranje,
         -    značilnosti in vrste embalaže,
         -    lastnosti posameznih vrst in nalog embalaže ter izbora pakiranja
        -     poznavanje napisov in oznak na embalaži in predpisov v zvezi z embalažo
        -     poznavanje manipulativnih sredstev in pojem manipulacije
        -      sistemi pretovornih manipulacij (ročne, mehanizirane in avtomatizirane)
        -      pretovorna mehanizacija in poznavanje delovnih učinkov in njena tehnična in eksploatacijska storilnost
        -       poznavanje transportnih priprav:
o    paketa kot elementa tehnologije prevoza,
o    standardov in dimenzije paketov,
o    palet (vrst standardov in značilnosti),
o     zlaganja palet na transportna sredstva in v kontejnerje, izračuna potrebnega števila palet,
           -       razložiti zgradbo in funkcionalno delovanje naprav za dviganje, dviganje in prenašanje bremen
           -       pojasniti zgradbo in delovanje transportnih manipulativnih sredstev, ki služijo za nakladanje in razkladanje vozil
             -         osnove specifičnih vrst prevozov blaga:
o    Prevoz nevarnega blaga
o    Prevoz hitro pokvarljivega blaga
o    Prevoz živih živali
o    Izredni prevozi
 
Nalaganje in pritrjevanje tovora (polovica časa)
-           sposobnost nalaganja vozila z upoštevanjem varnostnih predpisov in pravilne uporabe vozil
-           izračun nosilnosti vozila ali skupine vozil
-           izračun koristnega volumna tovornega prostora
-           pravilna razporeditev tovora
-           vpliv preobremenitve vozila na osi
-           stabilnost vozila in težišče
-           tehnike pritrjevanja in privezovanja, uporaba zaščitnih jermenov, varnostnih letev, uporaba vpenjalnih pripomočkov, pritrdilna mesta na vozilu, uporaba naprav za pretovarjanje, pritrjevanje in odstranjevanje ponjav
-             seznanitev s strukturo tehnologije prevoza tovora: stopnje prevzema tovora in dokumentacije, načinov natovora, raztovora, zavarovanja in zaščite tovora, pretovornih postaj, prevoza in predaje prejemniku

Informacije in dodatna pojasnila:

Kotizacija za 7 urno usposabljanje znaša:
34,20 € (DDV je vključen)
Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi termina.

VLJUDNO VABLJENI!

Mojca Poje

tel. št.: +386 (1) 58 30  520

e-naslov: mailto:mojca.poje@ozs.si