Tečaj varstva pri delu in požarne varnosti

Podatki o dogodku:

Kraj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, Tomšičeva 11, Kamnik

Datum in ura:
22.10.2020, 17:00 - 19:30

Kategorija:
Izobraževanja, Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

Delodajalci morajo na podlagi 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, delavcem zagotoviti preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo na njegovem delovnem mestu. Preverite veljavnost vaših potrdil!

Opis programa:

Kdaj ste nazadnje preverili teoretično in praktično usposobljenost vaših zaposlenih za varno delo na njihovih delovnih mestih?
Ste zaposlili novega delavca in zanj še niste zagotovili usposabljanja za varno delo?

Morda ste sklenili pogodbo za usposabljanje dijakov ali študentov?
 
Tečaji in izpiti iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva
 
Obdobnih tečajev se lahko udeležite na OOZ Kamnik - lahko pa preverjanje znanja izvedemo tudi v vašem podjetju!

Obnovitveni - obdobni tečaj za zaposlene v podjetju s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, kakor tudi obdobni zdravniški pregledi in tečaji prve pomoči, so opredeljeni v oceni tveganja podjetja, požarnem redu objekta in drugih internih aktih podjetja. Delavci, ki delajo na delovnih mestih s povečano nevarnostjo poškodb pri delu ali zdravstvenih okvar, morajo opraviti preverjanje znanja za varno delo vsaki dve leti.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela tudi pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Delodajalec mora usposobiti tudi vse novo zaposlene delavce, ne glede na obliko zaposlitve: določen čas, študentsko delo, dijaško delo, posredovani delavec...


 V kolikor imate več zaposlenih, je možen dogovor za izvedbo teoretičnega dela usposabljanja tudi v vašem podjetju, hkrati s praktičnim delom usposabljanja na konkretnih delovnih mestih delavcev.

Predavateljica
mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor

Urnik in program
17.00 – 18.00               Predavanje s področja varnosti in zdravja pri delu
18.00 – 18.45              Predavanje s področja požarne varnosti
18.45 – 19.00               Odgovori na vprašanja udeležencev
19.00 – 19.30               Preverjanje znanja

Dodatne informacije

mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka,  barbara.jancar@ozs.si, 01/8319 810
Erika Mlakar, strokovna sodelavka, erika.mlakar@ozs.si, 01/8391 738