Redno usposabljanje voznikov - program 2020

Podatki o dogodku:

Kraj:
OOZ Škofja Loka

Datum in ura:
14.11.2020, 7:00 - 13:00

Kategorija:
Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije. Potrebno ga je opravljati vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur.

Opis programa:

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA LETO 2020 ZAJEMA:

Varna vožnja in varnostni sistemi

 • poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da se lahko  nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju
 • ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v prometu
 • vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti
 • udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice
 • zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje zapletov po nesreči)
 • klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč
 • ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje varnosti potnikov
 • ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč
 • poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu
 • dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje
 • ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo
 • preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa
 • varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu
 • pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanja

Pravila cestnega prometa
 • pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na:
 1. pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...)
 2. uporaba mobilnega telefona in drugih naprav
 3. princip zadrge
 4. šibkejši udeleženci v prometu
 5. prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti)
 6. pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov...
 • mase in dimenzije vozil
 • zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju)
Prijave in dodatne informacije:
OOZ Škofja Loka, telefon: 04 50 60 200, e-pošta: ooz.sk.loka@siol.net