Javno naročanje za ponudnike – praktični nasveti

Podatki o dogodku:

Kraj:
OOZ Sežana

Datum in ura:
26.3.2020, 9:00 - 12:30

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:
Opis programa:

Namen te praktične delavnice je na konkretnih primerih predstaviti, kako naročniki izvajajo postopke javnega naročanja (tj.: »Kaj naročnike žulji?«) in trike, ki jih mora poznati vsak ponudnik.
Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega posla, pač pa zamujene številne priložnosti.
Poleg tega lahko morebitne napake v ponudbeni fazi predstavljajo tudi kršitve z dolgotrajnimi posledicami. Na praktični delavnici bosta izkušeni strokovnjakinji na področju javnih naročil razkrili praktične nasvete za: - pripravo dopustne ponudbe, - izognitev pastem javnega naročanja in - rokovanje z javnimi pogodbami.
Termin seminarja: 26. 3. 2020 s pričetkom ob 9.00 uri, na OOZ Sežana
Vsebina seminarja:
Naslov: »Javno naročanje za ponudnike – praktični nasveti«
9:00 - 9:30 Prva tema: Uvod v postopke javnega naročanja (izvedba postopka oddaje javnega naročila na kratko, sporočilna vrednost posameznih vrst postopkov, najpogosteje uporabljene tehnik naročanja)
9:30 – 10:15 Druga tema: Oddaja ponudbe s partnerji in podizvajalci (nominacija podizvajalcev v ponudbi, sklicevanje na zmogljivosti drugih, oddaja skupne, partnerske ponudbe)
10:15 -10:30 Odmor
10:30 -11:00 Tretja tema: Ugotavljanje sposobnosti in aktualna praksa DKOM (razlogi za izključitev ter pogoji za sodelovanje, vrste, vsebina in ustreznost dokazil, dopustno dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudbene dokumentacije ipd.)
11.00-11.30 Četrta tema: Revizijski zahtevki (aktivna legitimacija, roki, takse, pravica do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika)
11:30 -12:00 Peta tema: Izvajanje pogodbe o javnem naročilu (vrste finančnih zavarovanj, dopustne spremembe ponudbe in kako jih doseči ipd.)
12:00 – 12:30 Diskusija
Za vsako od tem bo ločena prezentacija, ki se udeležencem preda kot gradivo. V okviru predavanja je vključeno tudi sodelovanje pri diskusiji ter odgovori na morebitna vprašanja udeležencev.

Delavnico bosta vodili strokovnjakinji s področja javnega naročanja, Nina Pekolj in Lara Valjavec iz:
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak,
Poslovna enota Ljubljana Ukmarjeva 2
1000 Ljubljana