Brezplačen seminar: Kako postopati z delavcem po nastanku invalidnosti

Podatki o dogodku:

Kraj:
OOZ LJUBLJANA MOSTE-POLJE, Zaloška 147, 1000 Ljubljana

Datum in ura:
16.4.2020, 12:00 - 14:30

Kategorija:
Izobraževanja, Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

O invalidskih postopkih in kako pravilno ravnati po nastanku invalidnosti delavca je bilo že veliko povedanega, pa vendar se še vedno pojavljajo vprašanja in dileme, katero delovno mesto je za delavca invalida ustrezno, kako komunicirati z organi za ugotavljanje invalidnosti in kaj storiti, če delodajalec ustreznega delovnega mesta za invalida enostavno nima. Zato bomo seminar posvetili razjasnitvi dilem glede postopkov pred invalidsko komisijo, postopka ponudbe ustrezne pogodbe o zaposlitvi po nastanku invalidnosti in postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi po nastanku invalidnosti in iz poslovnega razloga delavcu invalidu.

Opis programa:

Uporabniško dodana slika

                                                 

VABILO


Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) vas v sodelovanju z  OOZ Ljubljana Moste-Polje in v sklopu projekta »DialogPlus« vabi na brezplačen seminar

KAKO POSTOPATI Z DELAVCEM PO NASTANKU INVALIDNOSTI

Vsebina seminarja:
 • sodelovanje delodajalca v invalidskem postopku
 • pravna sredstva zoper odločbo o invalidnosti
 • možnosti delodajalca po nastanku invalidnosti delavca
 • zagotovitev ustreznega dela po nastanku invalidnosti
 • pogodba o zaposlitvi po nastanku invalidnosti
 • nezmožnost zagotavljanja ustreznega dela
 • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti
 • komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga
 • pravice in obveznosti v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga invalidnosti
 • diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev


Predavateljica: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Seminar v trajanju 3 šolskih ur je za udeležence brezplačen, namenjen je delodajalcem - obrtnikom in podjetnikom.

Vljudno vabljeni !

Projekt  DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog
Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014 -2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Prijave sprejemamo tudi po telefonu 01 540 72 10 ali po e-pošti na mojca.skufca@ozs.si oziroma nika.majcen@ozs.si  do zasedbe prostih mest.  V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico odpovedi izobraževanja.