Računovodsko evidentiranje dolgoročnih sredstev ter njihov davčni vidik

Podatki o dogodku:

Kraj:
Podjetniški center Vič

Datum in ura:
11.6.2020, 9:00 - 12:00

Kategorija:
Izobraževanja, Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič vabi na seminar: Računovodsko evidentiranje dolgoročnih sredstev ter njihov davčni vidik Slovenski računovodski standardi pojasnjujejo, kaj so neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. To so sredstva, ki jih ima organizacija v lasti, finančnem najemu, operativnem najemu ali ima pravico do uporabe. Organizacija jih obvladuje ter uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev. Dolgoročna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorije kot npr. na vrednost organizacije, kot manjša razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo, denarni tok, na boniteto organizacije, kot kreditni potencial, kupcem lahko služi kot indikator zaupanja, pri kandidiranju za EU sredstva so organizacije lahko ocenjena z večjim številom točk in posledično pridobitvijo sredstev.

Opis programa:

Računovodsko evidentiranje dolgoročnih sredstev ter njihov davčni vidik

OPIS VSEBINE SEMINARJA:
 
Slovenski računovodski standardi pojasnjujejo, kaj so neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. To so sredstva, ki jih ima organizacija v lasti, finančnem najemu, operativnem najemu ali ima pravico do uporabe. Organizacija jih obvladuje ter uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev.
Dolgoročna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorije kot npr. na vrednost organizacije, kot manjša razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo, denarni tok, na boniteto organizacije, kot kreditni potencial, kupcem lahko služi kot indikator zaupanja, pri kandidiranju za EU sredstva so organizacije lahko ocenjena z večjim številom točk in posledično pridobitvijo sredstev.
 
Vsebina seminarja:
 

 1. Računovodske evidence raznih vrste neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 2. Nabavna vrednost in odvisni stroški nabave pri opredmetenih osnovnih sredstvih.
 3. Delo v lastni režiji na opredmetenih osnovnih sredstvih.
 4. Vrste in pomen metod vrednotenja neopredmetenih sredstvih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
 5. Pravilno določanje amortizacijskih stopenj in obračun amortizacije.
 6. Tekoče vzdrževanje ali naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
 7. Finančni in poslovni najemi ter pravica do uporabe.
 8. Primeri knjiženj povezani z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter naložbenimi nepremičninami.
 9. Vpliv davkov (DDV in davka od dohodkov pravnih oseb, davčne olajšave).
 10. Strokovna diskusija in odgovori na vprašanja
   
   
  KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
 • Direktorjem podjetij
 • Samostojnim podjetnikom
 • Računovodjem
 • Knjigovodjem
 • Analitikom
 • vsem, ki jih tematika zanimaSeminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

Cena delavnice znaša 90,00 EVR+ DDV, cena za naše člane znaša 45,00 EVR +DDV