Kako komunicirati z zahtevnimi, nezadovoljnimi in razburjenimi strankami?

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica

Datum in ura:
21.3.2018, 9:30 - 12:45

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Za to, da smo pri delu s strankami uspešni, potrebujemo poleg odličnih produktov in storitev tudi odlične socialne veščine. Obvladovanje veščin komunikacije nam je še posebej v pomoč v težavnejših situacijah, ko ne gre vse tako kot bi si želeli. Stranke so vse zahtevnejše, dobro se zavedajo svojih želja, potreb in pravic, ne pa nujno tudi svojih dolžnosti. Kako zadovoljiti visoke zahteve strank, pomiriti njihovo nezadovoljstvo in jezo ter najti rešitve ob pritožbah in reklamacijah, ki bodo obojim v korist, boste na podlagi praktičnih primerov izvedeli na seminarju s psihologinjo mag. Franko Bertoncelj.

Opis programa:

Vsebina seminarja:   
  •     vrste strank
  •     strokovnost vs. profesionalnost
  •     pravila profesionalne poslovne komunikacije
  •     med zahtevami, željami, potrebami in pričakovanji
  •     kako komunicirati z zahtevnimi, nezadovoljnimi in razburjenimi strankami
  •     kako komunicirati s težavnimi in konfliktnimi
  •     vsi smo samo ljudje… kdaj in kako na profesionalen način zaključiti pogovor?
  •     kako nam lahko naša neverbalna komunikacija pomaga pri utrjevanju naše pozicije in hkrati ohranja sodelovalen odnos
Interaktiven izobraževalno – svetovalni seminar z aktivnim sodelovanjem udeležencev, primeri dobre prakse, izmenjavo izkušenj, treningom socialnih veščin in praktičnimi vajami.

Predavateljica:
Mag. Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja in magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije.
Franka Bertocelj 
Kot samostojna svetovalka na poslovnem in zasebnem področju se ukvarja z izobraževanjem in razvojem vodij, strokovnjakov ter sodelavcev na področju profesionalnega poslovnega komuniciranja, psihologije vodenja, motiviranja in delegiranja, socialne in čustvene inteligentnosti, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, vodenja problematičnih sodelavcev, obvladovanja stresa ter izgorevanja pri delu, veščin prodaje in pogajanj, upravljanja s časom, grajenja timov, asertivnega komuniciranja in osebnostnega razvoja, javnega nastopanja, poslovnega bontona ter izgradnje poslovnega image-a.  Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije, izbora perspektivnih kadrov in kariernega svetovanja. Ima večletne izkušnje s psihološkim testiranjem in poglobljenimi selekcijskimi intervjuji.  S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.
Izvaja coachinge za vodje in sodelavce ter individualno psihološko svetovanje za posameznike.

Trajanje seminarja: 4 učne ure

Gradivo: PPT prezentacija

Prijava:
Prosimo, da izpolnite spletno prijavo (spodaj "prijava na dogodek") ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!